Phú Thọ: Xử phạt doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản

Phú[-]Thọ:[-]Xử[-]phạt[-]doanh[-]nghiệp[-]vi[-]phạm[-]hành[-]chính[-]trong[-]lĩnh[-]vực[-]tài[-]nguyên[-]và[-]khoáng[-]sản

Hoạt động khai thác cát của Công ty cổ phần Thái Sơn E&C.

 

Theo quyết định, Công ty cổ phần Thái Sơn E&C, Chi nhánh tại Phú Thọ đã khai thác vượt quá phạm vi ranh giới của độ sâu được phép khai thác theo quy định tại Điểm b, khoản 4, Điều 36 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy chế về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản.
 

Phú[-]Thọ:[-]Xử[-]phạt[-]doanh[-]nghiệp[-]vi[-]phạm[-]hành[-]chính[-]trong[-]lĩnh[-]vực[-]tài[-]nguyên[-]và[-]khoáng[-]sản

Quyết định xử phạt Công ty cổ phần Thái Sơn E&C của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

 

Cũng theo quyết định, ngoài mức phạt 100 triệu đồng, Công ty cổ phần Thái Sơn E&C, Chi nhánh tại Phú Thọ còn bị xử phạt bổ sung bằng phương pháp tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng vật bốn tháng (kể từ ngày 31/5/2019).
 
Tỉnh Phú Thọ giao Thanh tra tỉnh định vị số chi phí thu lợi bất hợp pháp có được do thực hành hành vi phạm luật của Công ty cổ phần Thái Sơn E&C, Chi nhánh tại Phú Thọ để thu nộp lại ngân sách nhà nước theo quy định.

Biên Tập Và Sưu Tầm: Công ty môi trườngxử lý nước thải Việt Envi