Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM 14-18,75 – Mới

Ngành có điểm chuẩn đỉnh cao là Quản trị mua bán 18,75; tiếp đó là Công nghệ tin tức 17,25 và Quản lý đất đai 16,25. 

Mức điểm năm nay nhìn chung thấp hơn năm ngoái (trừ ngành Quản trị buôn bán lấy ngưỡng 16 điểm, các ngành còn lại lấy 15).

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM 14-18,75

Trước đó, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM lấy điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT là 18 ở hầu hết các ngành. 

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019 tại TP HCM. Ảnh: Thành Nguyễn.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019 tại TP HCM. Ảnh: Thành Nguyễn.

Biên Tập Và Sưu Tầm: Công ty môi trườngxử lý nước thảiViệt Envi