Đào giếng để xả nước thải bị phạt ít nhất 220 triệu đồng – Mới

Theo Nghị định 33/2017 NĐ-CP về xử phạt phạm luật hành chánh trong ngành tài nguyên nước và khoáng sản vừa ban hành, mức  tiền phạt tối đa phạm luật hành chánh trong nghề tài nguyên nước là 250 triệu vnd (với cá nhân) và 500 triệu vnd (với tổ chức). Mức phạt trong ngành tài nguyên khoáng vật là một tỷ đồng (cá nhân) và 2 tỷ đồng (với tổ chức).

Cụ thể, p hạt tiền từ 230 triệu đến 250 triệu vnd với cá nhân có hành vi k hai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên…

Phạt tiền từ 220 triệu đến 250 triệu đồng với người xả nước thải vào lòng đất thông qua giếng khoan, giếng đào và các hình thức khác nhằm đưa nước thải vào trong lòng đất.

Phạt tiền 20-30 triệu đồng với những người và một thời điểm đảm nhiệm kỹ thuật từ 3 đến 4 đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước, tham mưu lập quy hoạch tài nguyên nước…

Phạt tiền 30-40 triệu đồng đối với hành vi kê khai không trung thực t hông tin trong hồ sơ năng lực lập đề án, báo cáo trong thực hành đề án, dự án thanh tra cơ bản,  tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước.

Phạt tiền 50-60 triệu đồng với hành vi t iếp tục khoan giếng khi gây sụt, lún đất hoặc gây sự cố bất thường khác ảnh hưởng đến công trình thành lập và đời sống nhân dân trong khu vực thi công công trình; k hông xử lý, khắc phục sự cố sụt, lún đất hoặc sự cố bất thường khác ảnh hưởng đến công trình thành lập và đời sống nhân dân trong khu vực thi công công trình.

dao-gieng-de-xa-nuoc-thai-bi-phat-it-nhat-220-trieu-dong

Đồ họa các mức phạt xâm hại vệ sinh công cộng. 

Phương Sơn

Biên Tập Và Sưu Tầm: Công ty môi trườngxử lý nước thảiViệt Envi